statistik

statistik

Statistik

StatistikPosted by Hasse Sat, November 10, 2012 17:00:02
Polishunden Hasseman's Egon. Platsar som både fin familjehund och vid kravaller

Statistik

Statistiken bygger på uppfödningen av mer än 500 valpar ur 76 kullar under 20 år. Under denna tid har vi levererat över 230 hundar avsedda för tjänst, dvs. att de befunnits lämpliga vid polisens lämplighetstest (L-test). Utöver L-tester har över 50 st av våra hundar fullgjort civila korningens mentaldel (MT).

Vi anser inte att den civila mentaltesten MT kan jämföras med polisens mentaltest, L-test. Momenten i MT är statiska och retningarna skall utföras exakt lika mot alla hundar, oavsett var i Sverige man befinner sig. Testbanorna för MT är oftast förlagda runt SBK:s eller Avelsföreningarnas klubbområden, med för hundarna känd terräng. Man kan inte heller utesluta att den utrustning som användes i momenten också är välkänd för såväl hundar som deras ägare. Vid polisens L-test varieras i hög grad de ingående momenten. Delar av, eller hela provet kan förläggas inne i stark miljö av typ fabriker, fjärrvärmeverk eller andra lokaler med starka störningar. Hundarnas nerver, hårdhet, dådkraft, kamplust och uthållighet prövas på höga höjder, i gallertrappor, på hala och rörliga underlag, samt i helt mörka lokaler. Ingen testplats är den andra lik och det finns följaktligen mycket små möjligheter att förbereda hunden. Godkännande vid polisens test kräver alltså betydligt mer av hundens mentala sammansättning. Det är inte ovanligt att hund som fått höga värden i t.ex. dådkraft och kamplust vid civila MT inte anses uppfylla fordringarna för godkännande vid L-test. Av denna anledning föredrar vi polisens mentaltest som urval för avel.

Med statistik kan man på gott och ont påvisa det mesta. Som uppfödare kan det var intressant att kolla vad vissa avelsdjur nedärvt vad gäller mentalitet, fysik, miljökänslighet samt användbarhet i praktisk tjänst. Även ärvbarheten i avel för höft och armbågsfel kan vara intressant.

Beträffande HD/AD-statistik så röntgas i princip alla våra hundar (flera är dock inofficiellt röntgade och avlästa av polisens egen röntgenavläsare). Den totala ledfelsprocenten förändras inte i nämnvärd grad p.g.a. enstaka fel då det totala antalet röntgade avkommor överstiger flera hundra stycken.

Förutsättningen för statistisk säkerhet är naturligtvis att underlaget är tillräckligt stort. Man kan nog inte, såsom var fallet med en schäferuppfödare, påstå sig ha Sveriges bästa HD-statistik efter två valpkullar. Inte ens efter 15-20 kullar kan man dra säkra slutsatser. Först efter minst 60-70 kullar börjar kurvorna plana ut. Då inträffar nämligen det märkliga att alla seriösa schäferuppfödare med denna mängd avkommor i princip har liknande felprocent. (det goda tar ut det onda....och tvärt om).

OBS! Våra hundars HD/AD-röntgen uppdateras inte här. Kenneklubbarna i Norden samarbetar inte gärna och lämnar inte ut faktauppgifter till varandra. Eftersom vi har väldigt många röntgade hundar på polisen och räddningstjänsten i Norge skulle det bli mycket kostsamt för oss att lösa ut de Norska resultaten för införande i Svenska Kennelklubben.

Vi har en ganska genomtänkt linje i vår avel där vi menar att lämpliga avkommor för praktisk tjänst rimligtvis står att finna bland bevisligen bra tjänstehundar eller bland bra "riktiga" skyddshundar. Med "riktiga" avses hundar med naturlig äkta kampdrift och aggressionspaket. Vi tror sålunda inte på att använda vackra exteriörschäfer, konstruerade tävlingsschäfer eller samhällstillvända sällskapsschäfer i vår avel.

Nedanstående hundars nedärvning av bra mentalitet grundar sig endast på de kullar vi själva fött upp på vår egen kennel. Avelshanarna Arry, Greve Goliat, Affe, Axxe och Föniks har i hög grad också använts av andra uppfödare och har sålunda många fler mentaltestade avkommer.

Bra avelshanar som vi parat med:

Arry v Schloss Zweibryggen Ekl skh. 5 kullar 26 st L-testade med snittpoäng +182. Arry importerades av Puckings (Affe Memner) och var i högsta grad en "riktig" skyddshund.

Whio's Greve Goliat Polishund. 2 kullar 10 st L-testade med snittpoäng +201. Greven, eller Zeb var Polisman B-G Carlssons härliga tjänstehund och hade en outsinlig kamplust.

HasseMans Affe Väktarhund. 3 kullar 10 st L-testade med snittpoäng +201. Affe (Alfons), Sandra Jarls hane hade både kamp och aggressionspaket av stort mått.

HasseMans Arro Polis/Väktarhund. 2 kullar 9 st L-testade med snittpoäng +185. Arro var så rejäl att föraren/polismannen fick problem. Gjordes om till suverän Väktarhund.

HasseMans Axxe Polishund. 4 kullar 19 st L-testade med snittpoäng +180. Axxe blev, trots Barbro B:s underkännande i civila korningen, en extremt bra polishund och nedärvare. Axxe finns idag med i många "riktiga" brukshundars stamtavlor. En av Axxe,s berömda avkommor är tävlings och avelshanen Atenagårdens Tabo.

Degn's Föniks (Hane med våldsamma drifter). 5 kullar 15 st L-testade med snittpoäng +203. Föniks var i många avseende en så extrem hund att ingen klarade av honom. Hans avkommor har förutom mycket bra L-tester också 07-04-02 Sveriges (näst) bästa MH-statistik. Inköpt av HasseMans för symbolisk summa.

Skatamarkens Emir Väktarhund. 5 kullar 16 st L-testade med snittpoäng +177. Emir var en rejäl och bastant hane som en gång ägdes av en polishundförare. Hamnade så småningom på Hundskolan i Sollefteå där han ansågs vara "mycket besvärlig". Emirs egen L-test förkunnar att han inte var en lämplig nybörjarhund. Emirs avkommor hade 07-04-02 Sveriges bästa MH-statistik. Inköptes av HasseMans för en symbolisk summa.

Bra avelstikar som vi använt:

HasseMans Oxana Väktarhund 5 kullar 18 st L-testade snittpoäng +201

HasseMans Wixxi Väktarhund 4 kullar 19 st L-testade snittpoäng +174

HasseMans Qul Polishund 3 kullar 11 st L-testade snittpoäng +203

Flera av ovanstående fantastiska avelshundar var en gång återlämnade, hotade med avlivning eller bara allmänt illa ansedda. Med facit i hand hade alltså inte deras avkommor kommit till världen om inte vi själva och andra likasinnade uppfödare förstått att nyttja dem i aveln. Skall schäfern i framtiden behålla sin plats som "världens bästa brukshund" så är det nog nödvändigt att använda extrema avelsdjur.

Nutida problem:
Schäfer med rätt mentala egenskaper för polis och väktartjänst har under senare delen av 2000-talet blivit en bristvara. Riktigt bra schäferämnen finns fortfarande, men de får ofta stämpeln som besvärliga. Allt för ofta blir dessa hundar avlivade. Detta beror i hög grad på våra hundorganisationers missriktade dressyrpolicy, samt hela samhällets bristande acceptans för schäfer med ursprungliga driftanlag.

Men du..., en bra schäfer klarar av och mår bara bra av att bli fostrad fysiskt. Dressyr skall alltid bygga på principen RÄTT - FEL. Med andra ord, "förstärk rättbeteende" - "korrigera felbeteende". Undvik s.k. "gråzon". Gör du detta får du en trygg och trogen livskamrat som avgudar dig och ställer upp i alla väder. Tro mig....!!!
Hasse Lundgren.