Hasses små funderingar

Hasses små funderingar

Genetiska egenskaper eller dressyr?

Hasses små funderingarPosted by Hasse Mon, July 19, 2010 22:49:34

Anledningen till att jag hetsat upp mig över ämnet MT är en inspelning från en korning som ligger ute på en schäferkennels hemsida. Hundens förare är kennelinnehavaren själv som tillsammans med filmen i text kommenterar utförandet på sin blogg. Såväl föraren/författaren som den medhjälpande filmfotografen som förevigar mentalprovet, har på en av Sveriges mest välbesökta hundbloggar ihärdigt hävdat hur de vill att samhällsanpassade hundar skall vara beskaffade.

Enligt kennelinnehavarens beskrivning så löser hunden alla moment i provet på ett ypperligt vis och framför allt är den kanonstark i nerverna. Huruvida författaren och fotografen är kunniga i hunds mentalitet är dock tvivelaktigt. Filminspelningen talar för sig själv och enligt mitt förmenande kunde man lika gärna ha lagt ut en stillbild. Denna stillbild hade sannolikt rört sig betydligt snabbare och mer målinriktat än hunden som testas.

Med jämna tidsintervaller ändras bestämmelser och regler inom våra hundorganisationer. Om förändringarna vi fått har bidragit till förbättringar för hundbeståndet är däremot tveksamt. Momenten i Bruksproven har genomgående blivit lättare att utföra i både lydnaden och specialmomenten. Även mentalproven har reviderats mot ett tamare utförande där alltför mycket fokus flyttats från nyttofunktion till hundens anpassning och välbefinnande i det moderna samhället. Grundläggande mentala företräden som en gång var självklara har fått ge vika för krav på en mer godtrogen och utslätad individ som numera knappas duger till mer än dörrmatta.

Enligt den nya korningen (MT) är godkännandegränsen satt till 300 poäng av de 600 möjliga, dvs. 50%. Detta förefaller alltför lågt med tanke på att vid den gamla korningen som också hade 600 poäng i skalan (-300 till +300 poäng) var godkännandegränsen fastställd till +100 poäng, dvs. avrundat 66,7% av totalsumman, eller motsvarande 400 poäng i nya korningen.

Anledningen till att godkännandegränsen vid MT satts så lågt är oklar, men troligen är det avhängt att nutidens hundar, trots all modern avelsplanering, blivit sämre och sämre. Det är inte heller otänkbart att konstruktörerna av de nya bestämmelserna vill sänka godkännandekravet som en pedagogisk eftergift för att flera skall lyckas. Att detta skulle gynna aveln är naturligtvis en utopi, men flera hundägare och uppfödare blir glada och nöjda. Gladast av alla blir givetvis hundorganisationerna eftersom proven genererar mycket pengar. Dessa pengar går ju bl.a. till löner åt akademiker vars högsta lycka är att då och då få göra onödiga regelrevideringar.

Visste du att poänggränserna vid MT numera fått samma benämningar som betygen på våra skolelevers prestationer. Under 300p = IG. Över 300p (50%) = G. Över 420p (70%) = VG och över 480p (80%) = MVG. Inom skalan 300 - 480 poäng kommer med några få undantag alla schäferhundar att platsa in och sålunda bli godkända. Att konstruera ytterligare betygsgraderingar för resultat som är betydligt under 50% eller avsevärt över 80% faller naturligtvis inte våra hundorganisationerna i smaken. Nej, i Sverige är lagom bäst och i "landet lagom" behöver ingen kennel känna sig utpekad som dålig och Gud det förbjude…., ingen kennel heller få heder av att ha tagit fram riktigt bra hundar.

Eller…., är det verkligen hundens medfödda anlag vi mäter? Kanske är det mest förvärvade egenskaper som bibringats genom dressyr av brukskennlarnas duktiga hundförare? En mycket ambitiös förare är utan tvekan killen som har tiken Irma.

Stort grattis till Veijo Lehtinen som med HasseMans Irma vid korningens mentaltest (MT) i mitten av juli 2010 fick ihop hela 559 poäng (93,2%)