Hasses små funderingar

Hasses små funderingar

Redovisning av Hasseman's Danne's L-test.

Hasses små funderingarPosted by Hasse Thu, December 03, 2009 20:10:10
Redovisning av Hasseman's Danne's L-test.

Det mesta jag hittills klottrat ner i mina små funderingar har nog varit i lite negativ och ifrågasättande ton. I fallet Dannes L-test är jag nog mest positiv eftersom de till 95% sammanfaller med min egen uppfattning. Många som är oinvigda i de gamla L-testbegreppen har ju ifrågasatt varför jag redovisar våra hundars testresultat enligt det gamla hederliga siffersystemet. Därför vill jag mer ingående redogöra för hunden HasseMans Danne som testades på Polishundtjänsten i Karlsborg 2007-02-19. Testare var den alltid lika trevlige och vältalige Harry Nilsson. Det jag särskilt vill framhålla är att Harrys testprotokoll är befriat från pilar upp och ner.

Varje egenskap bedöms enligt en 6-gradig skala från +3 till -3 och där idealet för tjänst i allmänhet är högst på skalan och motsvarar alltså betygsiffra +3. För blivande polis och väktarhundar finns dock enligt min mening betänkligheter mot högsta betyg i en del avseenden. Anledningen är att en hund som t.ex. är mycket nervfast (+3) tenderar att bli lite för stabil. Lite tillspetsat kan man säga att det är bättre att hunden gör en och annan felhandling än att den inte gör något alls. Även mycket stor dådkraft (+3) kan ifrågasättas som ideal för polis och väktarhund eftersom en mycket modig hund sällan blir upprörd i hotsituationer och tenderar följaktligen att släppa annalkande faror för tätt inpå sig innan den reagerar. I "Gula boken" beskrivs detta fenomen som att "Dådkraften är omvänt proportionell mot försvarslusten", dvs. stor dådkraft = liten försvarslust och omvänt. Undantag finns dock från denna regel. Dådkraft är också mycket mera än att visa mod i hotsituationer. Bra dådkraft, dvs. förmåga att övervinna rädsla kommer också att få betydelse i t.ex. påfrestande miljö som vid mörker, hala golv, höjder etc. Nu till utvärderingen av Dannes L-test:

I egenskapen Tillgänglighet har Danne erhållit bedömningen Tillgänglig öppen, vilket motsvarar betygsiffra +3 och anses som idealet för denna egenskap. Tillgänglighet har koefficienten (värderingssiffra) 15 vilken gånger betyget +3 blir +45 poäng. Önskvärt uppträdande är att hunden tar balanserad kontakt vid hälsning på människor. Både att överdriva och att undvika kontakt är mindre bra.

Dannes Kamplust har bedömts som Stor och betygssiffra +3 vilket är idealet för denna egenskap. Koefficienten för kamplust är 10 och slutsiffra blir alltså +30 poäng. Stor kamplust är att föredra för de flesta tjänstehundar men begreppet "Kamplust" har tyvärr fått lite negativ betydelse p.g.a. de omdiskuterade kamphundarna (Pitbull med flera).

I Temperament har Danne erhållit begreppet Livlig vilket överfört till siffra är +3. Idealbetyget även här alltså. Temperament har värdesiffran 15 och sammanräknat blir det alltså +45 poäng. Här har dock Harry gjort en anteckning, nämligen att livligheten "Slår mot mkt livlig". Livligheten kan översättas med uppmärksamhet, intresse och anpassning. En slö hund kan inte användas i tjänst som polis eller väktarhund eftersom trögheten i uppfattning och handling skulle bli för stor.

Skärpan är bedömd som Liten vilket betyder betygsiffra +1. Koefficienten för skärpa är bara 1 (Ett) vilket kanske är förvånande. Betyget +1 gånger koefficient 1 blir följaktligen bara +1 poäng. När systemet skapades av Hilmer "Jocke" Johansson var det kanske inte ens tänkbart att en hund kunde ha mindre än liten skärpa eftersom tillräcklig mängd av denna vara är en förutsättning för överlevnad.. Idag finns dock hundar med både obetydlig och obefintlig skärpa inom schäferstammen. Att visa kvarstående aggressioner då hot upphört är inte önskvärt och vittnar om att nerverna inte fungerar så bra.

Försvarslusten är liksom skärpan bedömd som Liten. Även i denna egenskap är värdetalet (koefficienten) endast 1 (Ett). Summan blir alltså även i detta fall bara +1 poäng. Försvarslusten hänger oftast ihop med skärpegraden (man talar om hundens aggressionspaket) och det är sällan det finns anledning att skilja dessa egenskaper mer än ett snäpp. Om samma hund är bedömd med t.ex. obetydlig skärpa och mycket stor försvarslust så lär det vara något galet med avläsningen. Mycket stor och obehärskad försvarslust är diskvalificerande och kommer också att belasta omdömet för hundens nerver.

Dannes Nervkonstitution (nervsammansättning) är bedömd som Måttligt nervfast och betyget blir +1. Koefficienten är 35 och summan blir följaktligen +35 poäng. Det är flera saker att ta hänsyn till vad gäller nerverna, bl.a. att hunden kopplar rätt handling, att inte koncentrationen brister och att avreaktion är godtagbar. Framför allt är det viktigt att det blir rätt handling och rätt mängd mot upplevelsen. Tyvärr misstolkas ibland kampglada hundar som nervsvaga eftersom de inte vill upphöra med att kampa med provprylarna. Många mentaldomare utan insikt i skyddsarbete har inte klart för sig detta. Ett tydligare tecken på brister i nervsystemet är om en hund under testets gång bygger på sig negativt av upplevelserna, d.v.s. blir mer och mer belastad. Ibland så mycket att det är en helt annan hund efter avslutat test. Koncentrationen kan tyvärr ibland störas av lukter från föregående hundar i provet. En pissfläck från t.ex. löptik eller dominant artfrände kan vara besvärande störning vad gäller koncentrationen. I fallet Danne framgår det tydligt av slutomdömet varför Harry draget ner lite på betyget i nerverna.

Hårdheten har bedömts som Måttligt hård vilket är idealet med betygsiffra +3. Koefficienten är 8 och summeringen blir +24 poäng. Danne har förmåga att på gott och ont glömma snabbt. Att glömma obehagligheter är ju för det mesta bra, men det kan också inverka negativt på hundens inlärningsförmåga. I detta fall lutar nog Harrys kommentar "Fysiskt mycket tålig" också åt att han anser att Danne ligger åt det hårda hållet på övre delen av skalan.

Dannes Dådkraft har bedömts som Stor och betygsiffran blir här +2. Koefficienten är 15 och summan blir alltså +30 poäng. Dådkraft är detsamma som mod och det som mätes är hundens förmåga att övervinna rädsla. På skalans plussida finns Mycket stor, Stor och Måttlig, medan minussidan innefattar Liten, Obetydlig och Obefintlig dådkraft. För att erhålla begreppet Stor dådkraft skall hunden självständigt och snabbt lösa de flesta testsituationer. Dådkraft är alltså ingen egentlig egenskap utan ett samlingsbegrepp för flera inverkande egenskaper som gör att en hund klarar att övervinna rädsla vid skrämmande upplevelser.

Skottfasthet har en särskild grupp och i fallet Danne är bedömningen Utan anmärkning.

Eftersom Danne inte fick några minuspoäng är det bara att lägga ihop och slutsumman blir +211 poäng

Danne bedöms såsom Lämplig att prövas som polishund, samt Lämplig att prövas som polisiär sökhund och Lämplig att prövas som väktarhund. I motiveringen har Harry skrivit följande:

En mycket trevlig schäferhane med bra drifter. Framför allt kamplusten tilltalar med tryggt bett i trasa och ärm. Goda inhopp och angrepp. Kort sökprov med gott söktempo. Bra föremålsintresse. Återvänder med föremål till föraren. Dumpen utlöser endast positiv retning och lite kamp kommer där. Mycket bra passivitetsprov. En hund överhuvudtaget utan gnäll. Dock har hunden störts av troligen andra hunddofter under test, exempelvis vid släden som endast sista delen aktiverade hunden, övrigt ett nosande i dofternas värld. Mycket bra i avståndsdelen med säckärm och långt flyende. Miljöprov. Bra i mörker, trappor och belastningar i kampdelen. Hunden kopplar av bra mellan retningarna. Låsning mot andra hunddofter bör följas upp under arbete i prövotiden. Övrigt känns hunden rätt för tjänst.

HasseMans Danne är utan tvekan en bra representant för schäferrasen. Vi har ju som kennel lyckats få fram många bra hundar som blivit L-testade och godkända för tjänst. Därför är det roligt att redovisa våra hundars testresultat på vår hemsida. Det skulle dock ta på tok för mycket tid och utrymme att redovisa varje enskild hunds resultat så som nu gjorts i fallet Danne. Av denna anledning behåller jag det gamla siffersystemet med slutsumma tills vidare. I och med Dannes godkännande har 198 st HasseMans-hundar godkänts vid polisens L-test i Sverige och Norge.