Hasses små funderingar

Hasses små funderingar

Folke…., (eller sagan om höftlederna som försvann).

Hasses små funderingarPosted by Hasse Thu, December 03, 2009 20:23:57

Minnesgoda läsare kommer säkert ihåg historien om schäfern Hassemans Folke som vid avläsning av HD fick D i Sverige och A i Norge. Om inte, så finns detta nedtecknat både sammanfattningsvis och ordagrant på Hassemans Hemsida under fliken aktuellt.

Nordiska Röntgenpanelen är högsta instans för överklagan av HD/AD-avläsningar. Panelen representeras av kennelklubbarnas avläsare från Finland, Sverige, Danmark och Norge. Fallet Folke har nu varit föremål för panelens betänkande.

Egendomligt nog var ingen överklagan insänd från Folkes ägare eller uppfödare vilket, tillsammans med en tvingande avgift a 700 kronor är gängse regel för att ny prövning skall komma ifråga. Sveriges avläsare, som gjort sig känd för ett antal märkliga avläsningar, var kanske tvingad att själv ta upp ärendet. Nåväl, rättvisa skulle en gång för alla skipas (nordiska panelens bedömning är ju slutgiltigt och kan inte överklagas). Hade då Folke perfekta norska A-höfter, eller katastrofala svenska D-höfter? Ländernas högsta veterinära kompetens, samt till sitt förfogande några skriftlärda bisittare, stod plötsligt inför något som sannolikt skulle kunna bli röntgenhistoriens största skandal. Här följer den befängda historien om hur Folkes höftleder trollades bort….

Sverige och Norge hade ju tillsynes målat in sig i var sitt hörn och kunde inte komma loss. Panelen vägrade därför att ta ställning till Folkes HD-status. Nä, hur skulle man kunna ta ställning? Då hade man ju själva ifrågasatt avläsningssystemet med Norbergs vinkel, alternativt varit tvingad att odugligförklara den ena eller den andra veterinärkollegan i endera Sverige eller Norge. Huruvida Danmark och Finlands veterinärer hade ytterligare graderingar eller delade den ene eller andras uppfattning framgår inte. För att inte paneldeltagarna ens skall våga fisa högt utanför församlingen så råder det kompakt tystnadsplikt och inga protokoll eller anteckningar får lämnas ut. Men det är klart, de kunde naturligtvis inte lägga sig sisådär lite mitt emellan och säga att Folke hade B för då hade Sveriges D fortfarande legat för långt ifrån. Att sätta C hade ju också krånglat till det för då hade ju Norges A verkat avlägset. Att sätta B på ena och E på andra sidan hade nog också verkat lite skumt, för då hade man ju i princip prickat in hela HD-alfabetet.

Utan insyn eller tillgång till anteckningar och/eller protokoll är det naturligtvis svårt för en vanlig dödlig uppfödare att sia om hur resonemanget avlöpte, men jag kan gott fabulera lite över ett tänkt scenarium. Observera alltså att nedan tänkta händelseförlopp är fiktivt:

Paneldeltagarna tar sig för pannan. Har vi sålt taskorna till räven? Måste vi, hemska tanke, gå ut med skammens rodnad och berätta för världen att en av våra avläsare har gjort fel? Nej, det går naturligtvis inte. Hur fasen skall vi då slingra oss ur det här? Kan vi hävda att ett mirakel inträffade när Folkes höfter passerade E18:s gränsstation i Örje? Nä, hokuspokus går nog inte hem. Skit också, säger Sverige, om vi ändå hade haft den där nya 6-månadersregeln för omröntgen som vi har infört att gälla fr.o.m. 2009-01-01. Denna regel finns det ju ändå ingen vettig förklaring till och då kunde vi ha skyllt på den. Yes! Då kunde vi ju enkelt ha förpassat dom där jäkla Hassemans till pottkanten. (Folke är ju vid fyllda 3 års ålder röntgad två gånger inom loppet av ett par månader 2008).

Men har vi da ikke fått en 6-mån regel i Norge, säger en av de norska vise männen. Näää??.., tror ikke,…eller har vi?? De nordiska paneldeltagarna ser missmodiga ut, men för säkerhets skull kollar man i NKK:s heliga skrift och se,….. en sådan regel finns,….I NORGE! Men…, vet någon om regeln? Nä, varken uppfödarna eller den hundägande allmänheten och inte heller Folkes ägare vet om den. Vid rundringning visar det sig att inte ens ledande företrädare för ”Norsk Schäferhundklub” har hört talas om en sådan regel.

Paneldeltagarna återfår färgen på kinderna för man tror sig ha hittat en genial utväg. Äntligen kanske de där besvärliga Hassemannarna är rökta, för Folkes norska ägare har naturligtvis inte kommit på tanken att kryssa i att hunden är röntgad tidigare och avläst i grannlandet. Varför skulle hon det? Som Norsk medborgare och ägare till Folke ville hon bara få sin hunds höftledsstatus avläst i sitt hemland. Hon har ju köpt ut Folke i maj -08 och enligt gällande regler registrerat om honom i Norge. Nytt registreringsbevis med Norskt medborgarskap är nämligen tvingande för Folke (och självklart förenat med hög avgift).

Panelen kommer alltså fram till det utomordentligt sluga beslutet att man inte skall ta ställning till om Folke har eller inte har HD. Istället hänvisar man till att krysset i rutan för ”tidigare röntgad” inte blivit ifylld. Detta ”ickekryss” målas upp som synnerligen graverande och man beslutar att stryka det Norska resultatet. Bäste läsare…., hänger du med i svängarna?

Det var alltså varken perfekta leder eller trolldom som förvandlade Folkes ledstatus från D till A, utan ett icke ifyllt kryss!!

Undrar hur FCI ställer sig till detta unika beslut. Båda resultaten är ju tidigare insända till Internationell Certifiering. Enligt all tillgänglig praxis skall ju det sist daterade resultatet gälla och det var ju det entydigt stora A som avlästes av NKK:s chefsveterinär Kjetil Dahl. Detta stora A stöds ju också av SKK:s f.d. chefsveterinär Lars Audell. Inte nog med det, nu finns den av NKK med A avlästa och av Folkes ägare utlösta röntgenbilden till allmänt beskådande för världens experter. Kolla bilden! Nå vad säger du?

Jag har inget emot regler om dess tillkomst är genomtänkta och avsedda att förbättra aveln. Men…, jag är rabiat motståndare till att man inför den ena tokiga regeln efter den andra som uppenbart har som främsta syfte att djävlas med oss uppfödare och fördärva vår redan hårt ansträngda avelsbas. Jag är också rabiat motståndare till Kennelklubbarnas uppenbara mygel för att skydda sina högt avlönade (betalda av oss) och i vissa fall odugliga avläsare. Jag blir så jävla upprörd att jag får magknip när jag tänker på alla sanslösa avläsningar som orsakat uppfödare och hundägare enorma kostnader. Jag blir ända in i själen förbannad över detta vansinne som bidragit till att otaliga mentalt starka hundar som vi satte vårt hopp till som tjänstehundar eller avelshundar uteslöts p.g.a. en sketen felavläst höftled eller armbåge. Jag känner så oerhört mycket medlidande med alla förtvivlade hundägare som tagit smärtsamma beslut att avliva sina älskade hundar på grund av felaktiga avläsningar. Nu får det vara nog! Nu får dom skita i det blå skåpet! Nu blir det krig!

Ord på vägen:

Litar du på Guds försyn, lottovinster eller mirakel?

Fortsätt då att röntga och gör inget så sänder din veterinär bilden till kennelklubben.

Börjar du tvivla på den centrala avläsningen?

Välj då en erkänt duktig röntgenveterinär med radiologisk kunskap och digital utrustning.

Denna veterinär är säkert fullt kompetent att avgöra om din hunds höftleder är okej.

Säg till veterinären att behålla den bästa bilden. Se till att få en CD eller foto av denna bild. Ta sedan reda på när den eller de avläsare du inte litar på har semester eller annan ledighet. Säg till din veterinär när det är dags att skicka in bilden (så här gör flera kända uppfödare så du behöver inte känna dig ensam).

Är du ändå osäker? Gör som Norska och Danska polisen! Låt en känd proffsavläsare som inte är avlönad av Kennelklubben läsa av bilden. Lycka till!

Allmänt angående avläsning av Norbergs vinkel samt krav på förändring.

Det finns säkert vettiga anledningar till att Europas länder antagit ett system där man mäter vinkeln från höftledskulans centrum mot utskottet på bäckenet. En av anledningarna är naturligtvis att det är lätt att mäta med en vanlig vinkellinjal. Om vi utgår från att veterinärerna som läser av röntgenbilderna är kompetenta specialister, så har införandet av mätmetoden troligen orsakat dem stor vånda. De kan självklart se om ledhuvudet och ledskålen är rätt utformade och har rätt passform i förhållande till varandra eller inte. Enkelt uttryckt, om hunden har eller inte har väl fungerande höftleder.

Felet med mätmetoden av Norbergs vinkel är att denna mätning i sig själv inte tar hänsyn till hur bra leden är utformad, utan mestadels endast anger distansen mellan kula och ledskål. Oftast är distansen orsakad av muskelslapphet. Denna slapphet beror i regel på att hunden in facto är dåligt musklad, men också i hög grad att den är påverkad av olika sederingsmedel. Effekten förstärks naturligtvis ytterligare på en dåligt musklad hund, som dessutom är tungt nedknarkad, om man pressar benen onaturligt nedåt och sedan sträcker ut dem manuellt bakåt. Ligger hunden, såsom ofta är fallet, dessutom lite snett så kommer ena ledan att avbildas utifrån och inåt och den andra, vise versa, inifrån och utåt vilket gör att vinklarna kan få olika gradering.

Huruvida Norbergs vinkel blir betraktad som A, B, C. D, eller E är fullständigt ointressant. Bokstaven är alltså inte höftledsdysplasi (och följaktligen inte heller ärftlig). Det här har bl.a. polisen i ett par av de nordiska länderna fått upp ögonen för och ingen hund behöver numera kasseras p.g.a. bokstaven som angivets från kennelklubbarnas central avläsning. Istället får en erkänt skicklig veterinär som polisen anlitar bedöma lederna utifrån dess passform och tänkta framtida hållbarhet för tjänst.

Skall förtroendet för kennelklubbarnas avläsare bibehållas så måste vi få en bedömning som inte grundar sig på musklernas inverkan (dvs. val av sedering, m.m.), utan enbart på ledernas utformning. Vi måste också få klara besked om hundens framtida duglighet för tjänst etc. Uppfödare och hundägare skall ha rätt att få entydiga utlåtande om hunden för eventuell avel som enbart grundar sig på genetiska fakta. Vid redovisning på kennelklubbens internetsida skall anges status på båda höftlederna och på båda armbågarna, samt vilken avläsare som gjort utvärderingen. Till graderad avvikelse skall fogas detaljerad redovisning i klartext över vad som föranledde anmärkning. Om förnyad röntgen leder till att resultat ändras på internetsidan skall tidigare resultat omgående tas bort. Avläsare som gjort sig skyldig till upprepade felaktiga bedömningar skall kunna prickas eller fråntas uppdraget som avläsare. Vid bedömningsfel som orsakar hundägare eller uppfödare skada skall kennelklubben tvingas betala skadestånd. En sak är dock helt säker. Samma hund skall aldrig mera behöva bli bedömd som Hasseman's Folke. (Med eller utan X i rutan)!